16 lipca 2009 10:56   Dominika Nowak

Immatrykulacja - podpis studenta pod ślubowaniem

 Z uwagi na liczne pytania zwracamy uwagę, że nowo przyjmowani studenci podpisują ślubowanie dopiero w momencie odbioru indeksu (informacja ta jest podana również powyżej tekstu ślubowania, drukowanego po zakończeniu wpisywania studenta do USOS)!


 immatrykulacja