25 września 2012 12:33   Dominika Nowak

Immatrykulacja cudzoziemców - prośba o uwagę

Bardzo prosimy o przyglądanie się danym podczas immatrykulacji cudzoziemców.

Jak Państwo wiedzą, w przypadku braku numeru PESEL w formularzu pomocniczym do wyboru osoby wyświetlane są pomocniczo inni studenci o tej samej dacie urodzenia - ponieważ pisownie nazwisk są nieraz zupełnie rozbieżne, nie możemy na nich polegać. Wykryliśmy jednak już kolejny przypadek, gdy pracownik nie znajduje nowego studenta na liście, a mimo tego zamiast "Nowa osoba" klika "Wybrana osoba", i całkowicie nadpisuje dane innego studenta, niemającego z immatrykulowaną osobą nic poza datą urodzenia.

Nie wiemy, jak na kolejnych ekranach można zatwierdzać za każdym razem nadpisanie zupełnie odmiennych danych, wyświetlanych obok siebie przez system, chyba że się na nie kompletnie nie patrzy. Dlatego prosimy o MINIMALNĄ uwagę, i czytanie komunikatów wyświetlanych przez USOS. Proszę pamiętać, że wydanie dokumentów z niewłaściwymi danymi osobie, której rekord został nadpisany, wiąże się z różnymi konsekwencjami, a w systemie znajdują się logi mówiące dokładnie, jaki użytkownik nadpisał dane obcego studenta.


 immatrykulacja