3 lipca 2012 12:49   Dominika Nowak

Nowe kierunki i zmiany nazw kierunków - BARDZO PILNE!

Nie ze wszystkich jednostek dostaliśmy do tej pory dane na temat nowych programów - w związku z powstaniem nowych kierunków i zmiany nazw niektórych starych. Nie chcemy tworzyć nowych programów zupełnie automatycznie (na podstawie dotychczas istniejących), ponieważ nie wiemy, czy wszystkie będą w tym roku uruchamiane, i chcielibyśmy uzyskać od Państwa potwierdzenie w tym zakresie.

W związku z tym bardzo prosimy o wskazanie, które konkretnie programy (ze wskazaniem kodu USOS) powinny mieć zmienione kierunki studiów, bądź, jeśli jakiś nowy program nie został zgłoszony i nie istnieje jeszcze w systemie, o NIEZWŁOCZNE przesłanie nam o tym informacji.

UWAGA: jeśli nastąpiła zmiana nazwy kierunku, nie wolno wpisywać studentów na istniejące do tej pory programy - MUSI zostać utworzony nowy program w USOS! Wpisanie studentów na niewłaściwy program spowoduje liczne komplikacje, łącznie z koniecznością korygowania/stornowania płatności po stronie SAP!


 immatrykulacja