6 lipca 2012 11:13   Dominika Nowak

WAŻNE - uzupełnienie cennika przed wpisami

Zgodnie z przekazanymi wczoraj informacjami podaję link do krótkiej instrukcji wypełnienia wpisów w cenniku, według których naliczane są później płatności.

Uzupełnienie wpisów nie jest skomplikowane i nie powinno trwać długo (przykładowe rekordy zostały umieszczone w USOS w ciągu 5 minut), ale bardzo istotne jest, by kwoty czesnego dla poszczególnych programów (ew. lat) studiów i terminy płatności były poprawne, prosimy na to zwrócić szczególną uwagę. Jeśli wpisy w cenniku będą niepoprawne, płatności również mogą zostać naliczone nieprawidłowo, i trzeba będzie wprowadzać korekty w SAP.

Przypominamy również o konieczności zgłoszenia - najpóźniej w poniedziałek - całkowicie nowych programów studiów bądź zmian w nazwach kierunków, zgodnie z ogłoszeniem sprzed kilku dni. Inaczej może się okazać, że nie mają Państwo gdzie wpisać studentów.


 płatności  immatrykulacja  sap