18 lipca 2013 11:29   Dominika Nowak

Zmiana sposobu wydruku umowy przy immatrykulacji

W porozumieniu z innym zainteresowanymi jednostkami ustaliliśmy, że wydruk pierwszej strony umowy będzie dostępny - tak jak kiedyś - nie z pierwszego, ale ostatniego ostatniego ekranu immatrykulacji. Jest to kolejność mniej zgodna z formalną procedurą (bo gdyby student nie chciał podpisać umowy, nie powinien w ogóle być wpisany na studia), ale w ten sposób mamy pewność, że na umowie pojawią się te same dane, które zostały zapisane w USOS, już po ewentualnych poprawkach. Umowa będzie generowana automatycznie po wydruku potwierdzenia.


 immatrykulacja