5 lipca 2012 08:42   Dominika Nowak

Wydruki umów o odpłatnościach

Rano została rozesłana aktualizacja z wydrukami umów dot. odpłatności za studia. Dla zminimalizowania czasu wpisu na studia prosimy o przygotowanie przed wpisami na studia gotowych wydruków stron 2-4 umów, zgodnie z instrukcją immatrykulacji. W trakcie wpisu dodrukowujemy jedynie pierwszą stronę, zawierającą dane osobowe. W uzgodnieniu z Działem Nauczania przekazuję również linki do uchwał, których kopie powinien otrzymać student wraz z umową:

  1. Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim
  2. Uchwała nr 42/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim
  3. Uchwała nr 48/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 42/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

UWAGA: strony 2-4 umów drukujemy w kontekście dowolnego studenta, który był już wpisany na program w ubiegłych latach. Dla programów zupełnie nowych (na które jeszcze nikt nie był wpisany) raport będzie można uruchomić oddzielnie, przez menu Administracja->Wydruki raportów, prześlemy na ten temat wkrótce oddzielne ogłoszenie.


 płatności  immatrykulacja