14 lipca 2020 08:24   Dominika Grysztar

Testy immatrykulacji

Na najbliższą środę, 15 lipca, zaplanowany jest test sprawdzający wydajność modułu Immatrykulacja w USOS Java. Głównym celem testu będzie symulacja takiego obciążenia bazy USOS, które byłoby porównywalne z obciążeniem w trakcie wrześniowej immatrykulacji, co pozwoli nam lepiej przygotować środowisko przed główną falą wpisów.

Przed rozpoczęciem testu:

 • we wtorek, 14 lipca, około godziny 14 zostanie zablokowana możliwość wykonywania wpisów w ramach ćwiczeń,
 • wszystkie osoby, które wpisali Państwo na bazie testowej w trakcie przygotowań zostaną przez nas usunięte po to, aby umożliwić ich ponowny wpis w trakcie głównego testu,
 • możliwość immatrykulacji kandydatów na bazie testowej zostanie ponownie otwarta tuż przed głównym testem wydajnościowym.
Test odbędzie się w środę, 15 lipca, w godzinach 11:00 - 12:00.

W trakcie testu:

 • w wyznaczonej godzinie starają się Państwo wpisać jak największą liczbę kandydatów, aby wygenerować możliwie duże obciążenie bazy,
 • dane testowych kandydatów znajdą Państwo w udostępnionym pliku https://ujchmura.sharepoint.com/:x:/t/USOS/EQmwqfwzl6JDqQiRg3l65gkBb77_o9imNhBClNRLOb88oA?e=2AzEEA,
 • kandydatów immatrykulujemy na bazie testowej, dostępnej pod adresem https://usosjava.srv.usos.uj.edu.pl/,
 • identyfikator logowania i hasło do testowej aplikacji USOS Java są identyczne jak te do bazy produkcyjnej,
 • wszystkie osoby ze swojej jednostki możemy wpisać na studia, niezależnie od tego, czy były wpisywane na etapie przygotowań,
 • podczas immatrykulacji poszczególnych kandydatów pamiętamy o wygenerowaniu dla nich kont USOSweb i pobraniu z IRK ich zdjęć,
 • poza koniecznością wypełnienia w niektórych miejscach pól obowiązkowych nie przywiązujemy zbyt wielkiej wagi do jakości danych, tym razem ważna jest przede wszystkim ich ilość,
 • jeżeli w trakcie głównego testu podczas wpisu kandydata pojawią się jakieś błędy, które uniemożliwią kontynuowanie procesu, zalecamy przerwanie immatrykulacji tej osoby i rozpoczęcie wpisu kolejnego kandydata.
Bardzo prosimy o zaangażowanie się wszystkich Państwa w test immatrykulacji, ponieważ od niego w znacznym stopniu zależeć będzie powodzenie całego procesu we wrześniu.