7 października 2011 10:25   Dominika Nowak

Ważna informacja w sprawie skreśleń kandydatów-studentów

Dział‚ Rekrutacji na Studia informuje, że zgodnie z instrukcją… dotyczącą skreśleń kandydatów, opcja: "Uchylenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej - Rezygnacja po wpisie", od 1 października 2011, w przypadku rezygnacji studenta NIE MOŻE BYĆ już wykorzystywana.

Przypominamy również, że wykorzystanie opcji: Uchylenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej - Powody formalne, jest możliwe wyłącznie za zgodą lub na polecenie Komisji Rekrutacyjnej oraz w porozumieniu z Działem Rekrutacji na Studia.