18 lipca 2012 12:03   Dominika Nowak

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Na prośby jednostek wprowadziliśmy zmiany w sposobie wydruku świadectw podyplomowych (z jednoczesnym uporządkowaniem nazw wydruków na liście, ponieważ dotychczasowe były za długie). W raportach lokalnych są teraz dwie pozycje:

  • "Świadectwo ukończenia stud. podypl., komplet (3 strony)" - powoduje wygenerowanie dla danego studenta od razu trzech potrzebnych egzemplarzy świadectwa w jednym dokumencie, co zaoszczędza Państwu czasu i konieczności podawania w kółko tych samych parametrów;
  • "Świadectwo ukończenia stud. podypl., wybór wersji" - dla osób, które mają problemy z drukowaniem dłuższych dokumentów, tak jak dawniej, wymaga wybrania który egzemplarz chcemy uzyskać (oryginał, odpis, odpis do akt), generowana jest tylko jedna strona.