25 maja 2012 11:37   Dominika Nowak

Stypendia doktoranckie z funduszu dotacji projakościowych

W związku z koniecznością obsługi w USOS stypendiów doktoranckich z funduszu dotacji projakościowych: nowy typ funduszu i przyporządkowane do niego stypendium są zdefiniowane w słownikach USOS. Natomiast muszą Państwo sami przypisać stypendia do okresów w jednostkach, których doktoranci mają otrzymać nowe stypendium - w formularzu Stypendia->Stypendia w dziekanacie w środkowej części (pod napisem "Typy stypendiów") wybrać z listy "Fundusz dotacji projakościowych", a potem w zakładce "Stypendia" wybrać jedyną dostępną pozycję "z dotacji projakościowej". Po zapisaniu danych można przejść, tak jak zwykle, do listy przyznań, i wpisać na nią odpowiednie osoby.


 stypendia