25 czerwca 2009 12:26   Dominika Nowak

Nowy wzór dyplomu

Zwracamy uwagę, że aby uzyskać wydruk dyplomu według wzoru obowiązującego od 15 czerwca, należy wybrać w formularzu, z którego uruchamiany jest raport, opcję "Wersja wydruku": NOWA. Opcja ta dostępna jest pod przyciskami "Drukuj dyplom" i "Suplement". Jeśli mimo wybrania tej wersji nagłówek dyplomu brzmi UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, a nie UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w KRAKOWIE, możliwe jest że na danym komputerze występuje problem z aktualizacjami USOS. W takim przypadku należy:

  • jeśli użytkownik autoryzuje się w USOS przez extranet - upewnić się, że jesteśmy zalogowani w extranecie
  • ręcznie uruchomić program aktualizujący USOS (na dysku katalog USOS/update/USOSupdater_2.25.exe)
  • w przypadku problemu z połączeniem skonsultować się z lokalnym informatykiem, żeby sprawdzić czy aktualizacje nie są blokowane w wyniku nietypowej konfiguracji zainstalowanego lokalnego oprogramowania, np. antywirusowego.

W razie problemów z przeprowadzeniem powyższej procedury prosimy o kontakt.


 dyplomy  wydruki