5 czerwca 2009 11:41   Dominika Nowak

Nowa karta okresowych osiągnięć - poprawki

Dziękujemy za wszystkie uwagi w sprawie nowej karty okresowych osiągnięć. Po przeanalizowaniu Państwa najczęstszych sugestii wprowadziliśmy pewne, drobne już zmiany. Są to:

  • usunięcie wytłuszczenia z nazwisk osób wystawiających oceny,
  • przywrócenie kreski oddzielającej punkty ECTS,
  • usunięcie nawiasów okrągłych otaczających kod przedmiotu,
  • poprawka usterki powodującej, że wartości parametrów nie były zapisywane pomiędzy kolejnymi wywołaniami raportu.

Kilka osób sugerowało, że kolumna "Typ zajęć" jest niepotrzebna, ponieważ rodzaje zajęć są wymienione przy nazwie przedmiotu. To nieporozumienie - przy definiowaniu protokołów w zalecany sposób (do zajęć) kolumna ta jest niezbędna dla odróżnienia, których konkretnie zajęć dotyczy dany protokół (na przykład w sytuacji, gdy w ramach przedmiotu prowadzony jest wykład, ćwiczenia i konwersatorium, i do każdego typu jest odrębna ocena).


 wydruki  karta osiągnięć