25 maja 2012 11:22   Dominika Nowak

Elektroniczna "obiegówka"

W związku z wprowadzeniem elektronicznego indeksu i jednoczesną koniecznością weryfikacji zobowiązań studenta (przede wszystkim wobec bibliotek) wprowadzamy pilotażowo w USOS lokalny moduł "Zobowiązania" - za jakiś czas zastąpiony zostanie on prawdopodobnie podobnym modułem przygotowywanym w Warszawie.

Nowy formularz uruchamiany jest przyciskiem "Zobowiązania" w formularzu Osoby->Osoby. Dzieli się na trzy sekcje:

  1. Zobowiązania w USOS - te informacje wprowadzane są do USOS, poprzez USOSweb, przez pracowników bibliotek. Zobowiązania, które mają puste pole "Data ustania", są niewyrejestrowane/aktywne i należy na nie zwrócić uwagę - będą pokazywać się na początku listy. Taka sytuacja odpowiada obecności nieskasowanej pieczątki z biblioteki w starym indeksie.
  2. Virtua - BJ oraz
  3. Virtua - Instytuty: w tych sekcjach wyświetlają się dane dotyczące rejestracji studenta odpowiednio w Bibliotece Jagiellońskiej oraz bibliotekach instytutowych korzystających z Virtuy. Są to jedyne dane, jakie udostępnia nam bezpośrednio system biblioteczny. Będziemy apelować do bibliotekarzy, by wprowadzali wpisy do Virtuy w sposób bardziej czytelny dla osób postronnych (lub o udostępnienie dodatkowych wyjaśnień), zdajemy sobie sprawę, że na razie te informacje mogą być mało zrozumiałe. Jeżeli otrzymamy jakiekolwiek dodatkowe dane, będą one w każdym razie wyświetlane w tym samym formularzu.

Uwaga: dane zaczytywane z Virtuy są aktualizowane co godzinę, co oznacza że przez 1-2 minuty o każdej pełnej godzinie mogą być niedostępne.

Prosimy o uwagi, ewentualnie o zgłoszenia innych jednostek, chcących odnotowywać w USOS informacje o zobowiązaniach, z których student powinien być rozliczany.