25 maja 2012 11:22   Dominika Nowak

Elektroniczna "obiegówka"

W związku z wprowadzeniem elektronicznego indeksu i jednoczesną koniecznością weryfikacji zobowiązań studenta (przede wszystkim wobec bibliotek) wprowadzamy pilotażowo w USOS lokalny moduł "Zobowiązania" - za jakiś czas zastąpiony zostanie on prawdopodobnie podobnym modułem przygotowywanym w Warszawie. Nowy formularz uruchamiany jest przyciskiem "Zobowiązania" w formularzu Osoby->Osoby. Dzieli się na trzy sekcje: Zobowiązania w USOS - te informacje wprowadzane są do USOS, poprzez USOSweb,...
Czytaj więcej »
5 kwietnia 2012 15:05   Dominika Nowak

Eksport transakcji z USOS do SAP - ograniczenie dat

W uzgodnieniu z Działem Finansowym został zmieniony warunek pozwolenia na eksport transakcji do SAP: do siódmego dnia miesiąca moża wysyłać do SAP transakcje z datą sprzedaży w miesiącu poprzednim, natomiast od ósmego dnia miesiąca tylko transakcje bieżące. Przykład: transakcję z datą sprzedaży 2 marca możemy wyeksportować do SAP jeszcze 7 kwietnia. Począwszy od 8 kwietnia będzie można eksportować już tylko transakcje z datą sprzedaży kwietniową. Próba eksportu z USOS transakcji z datą...
Czytaj więcej »


 płatności  sap


28 marca 2012 10:58   Dominika Nowak

Aktualizacja danych kontaktowych użytkowników

W związku z rozpoczęciem okresu wpisów na studia Biuro Rekrutacji poprosiło nas o wygenerowanie listy osób uprawnionych do dokonywania wpisów w USOS, z numerami telefonów oraz adresami e-mail - tak, aby mogli w razie potrzeby przekazania istotnych informacji kontaktować się z Państwem bezpośrednio. Bardzo prosimy o uzupełnienie i zweryfikowanie danych, które znajdują się w USOS przy Państwa osobach (chodzi o pole na adres mailowy, oraz telefon typu SŁUŻ - służbowy - w zakładce Telefony), w...
Czytaj więcej »


 porządkowanie danych


9 lutego 2012 11:15   Dominika Nowak

Ustawienie daty zwrotu protokołów

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora (nr 32 z 29 marca 2011) prowadzących przedmioty obowiązują ścisłe terminy wpisywania do USOSweb ocen. Protokoły powinny zostać zdefiniowane po stronie USOS tak, aby te terminy uwzględniać, i by było jasne, kto w danym momencie ma uprawnienia do wpisywania ocen. Niestety, w wielu jednostkach protokoły nie zostały skonfigurowane prawidłowo - ich terminy pozostawiono w statusie 'P' bez określenia jakiejkolwiek daty zwrotu. To...
Czytaj więcej »