30 października 2019 14:57   Dominika Grysztar

Deklaracje przedmiotów

W odpowiedzi na zgłaszaną przez Państwa potrzebę weryfikacji zawartości deklaracji studenta, udostępniliśmy możliwość wygenerowania jej podglądu w aplikacji USOS Java. W tym celu należy: Zalogować się do aplikacji USOS Java zgodnie z Instrukcją logowania użytkownika do USOS Java dostępną na stronie: https://usos.uj.edu.pl/dokumenty#java. Wejść do formularza: Studenci > Programy osób i wyszukać osobę, dla której istnieje potrzeba sprawdzenia deklaracji. Wygenerować raport Deklaracja...
Czytaj więcej »
17 września 2019 11:58   Dominika Grysztar

Przypisanie przedmiotów dla pierwszego roku do programów studiów

Bardzo prosimy o jak najszybsze przypisanie w USOS przedmiotów prowadzonych dla pierwszych lat studiów w roku 19/20 do właściwych programów - tych utworzonych od tego roku, z nowymi kodami. Informacja ta umożliwi właściwe przyporządkowanie kart przedmiotów z programu Sylabus, tak by studenci mieli dostępne wszystkie informacje z poziomu USOSweb bez konieczności powtórnego wprowadzania danych do USOS. Przypominamy, że przyporządkowania przedmiotu do programu dokonujemy przez przypisanie go do...
Czytaj więcej »
4 grudnia 2018 12:30   Dominika Grysztar

Nowe oświadczenia użytkowników USOS

Przypominamy, że w związku ze zmianą regulacji dotyczących ochrony danych osobowych wszystkie konta USOS utworzone na podstawie starych zasad i starego formularza użytkownika zostaną zablokowane z końcem 2018 r. Konta utworzone lub przedłużone w ostatnich tygodniach (formularz z podaną datą ważności konta) będą działać bez zmian. Pozostałych Państwa prosimy o wypełnienie nowego formularza uprawnień. Dla ułatwienia stworzyliśmy formularz internetowy, który umożliwia prawidłowe wprowadzenie...
Czytaj więcej »
17 stycznia 2018 13:58   Hadrian Jakóbczak

Szablony recenzji w Archiwum Prac Dyplomowych

Przypominamy, że na podstawie zarządzenia nr 103 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku obowiązuje pełna procedura archiwizacji prac w APD. Jednym z jej elementów jest obowiązek osobistego wprowadzania przez recenzentów recenzji do APD (www.apd.uj.edu.pl). Bez tego kroku praca nie może być broniona. USOS oraz APD oferują mechanizmy do tworzenia szablonów recenzji, które ułatwiają pracę recenzentom. Zachęcamy jednostki, które dotąd nie korzystały z szablonów, do...
Czytaj więcej »