6 listopada 2009 18:01   Dominika Nowak

Uaktualnienie danych pracowników dydaktycznych

Rozpoczął się nowy rok akademicki i wielu pracowników dydaktycznych zgłasza problemy z dostępem do USOSweb. Problemy te wynikają z braku w USOS poprawnych danych - uprawnienia w USOSweb wygasają, jeśli ktoś nie ma wpisanych informacji dotyczących aktualnego zatrudnienia. Chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem JM Rektora obowiązek aktualizacji danych pracowników spoczywa na jednostkach organizacyjnych, które ich zatrudniają, przynajmniej dopóki nie zostanie uruchomiony...
Czytaj więcej »


 usosweb  pracownicy  zatrudnienie


28 października 2009 07:35   Dominika Nowak

Rejestracja żetonowa na WF

Komunikat Studium WF UJ: Studium Wychowania Fizycznego UJ prowadzi w tym semestrze po raz pierwszy elektroniczną rejestrację na zajęcia WF dla studentów studiów stacjonarnych kierunków niemedycznych. I tura rejestracji trwa od 27.10.2009 do 07.11.2009. II tura rejestracji trwa od 16.11.2009 do 21.11.2009. Jest to rejestracja żetonowa. Studenci I roku studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich otrzymali już żetony, przyznane jednorazowo, w drodze wyjątku, przez zespół USOS. Studenci,...
Czytaj więcej »


 rejestracje


8 października 2009 18:02   Dominika Nowak

Szkolenie dotyczące tworzenia rankingów w USOS

Bardzo prosimy o PILNE zapoznanie się z pismem z Działu Nauczania, dotyczącym organizowanego szkolenia na temat definiowania w USOS rankingów (wykorzystywanych przy przydzielaniu stypendium naukowego). W dziale z dokumentami znajduje się również kopia pisma Rektora z lipca, skierowanego do P.T. Dziekanów, a regulującego tegoroczny sposób przyznawania stypendiów. Pismo to powinno rozproszyć wątpliwości, zgłaszane na wczorajszym spotkaniu koordynatorów pomocy materialnej. Ponadto dostępna...
Czytaj więcej »


 stypendia  rankingi


9 września 2009 19:14   Dominika Nowak

Informacja dla jednostek organizujących rejestracje w USOSweb

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UJ z 12 lipca 2007 roku, bardzo prosimy osoby organizujące rejestracje w USOSweb o: informowanie zespołu USOS z wyprzedzeniem o planowanym uruchomieniu rejestracji (przynajmniej 2 dni robocze wcześniej); przysłaniu do zespołu USOS ogłoszenia dla studentów dotyczącego rejestracji do zamieszczenia na stronie USOSweb (przynajmniej dzień przed jej rozpoczęciem). Czynności te są niezbędne dla sprawnego planowania i zarządzania systemem USOSweb. Zespół USOS może...
Czytaj więcej »


 usosweb  rejestracje