10 października 2011 14:38   Dominika Nowak

Wpisywanie na zajęcia/przedmioty studentów innych jednostek oraz Erasmusa

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora (punkt 3.4 załącznika) obowiązek wpisywania w USOS studentów na zajęcia/przedmioty ręcznie (lub dodawania ich do rejestracji, jeśli taka jest organizowana) spoczywa na tej jednostce, która dany przedmiot prowadzi, niezależnie od tego, w jakiej jednostce student ma główny program studiów. Uprawnienia w USOS skonfigurowane są tak, że jedynie właściciel przedmiotu może dokonywać wpisów, jednostka studenta nie jest przy tym sprawdzana. W przypadku...
Czytaj więcej »


 rejestracje


7 października 2011 10:25   Dominika Nowak

Ważna informacja w sprawie skreśleń kandydatów-studentów

Dział‚ Rekrutacji na Studia informuje, że zgodnie z instrukcją… dotyczącą skreśleń kandydatów, opcja: "Uchylenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej - Rezygnacja po wpisie", od 1 października 2011, w przypadku rezygnacji studenta NIE MOŻE BYĆ już wykorzystywana. Przypominamy również, że wykorzystanie opcji: Uchylenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej - Powody formalne, jest możliwe wyłącznie za zgodą lub na polecenie Komisji Rekrutacyjnej oraz w porozumieniu z Działem Rekrutacji na Studia.
Czytaj więcej »
15 września 2011 14:57   Dominika Nowak

Przygotowywanie rankingów do stypendium naukowego - raport pomocniczy

Przypominamy, iż istnieje w USOS raport tekstowy Rankingi - osoby nieuprawnione (uruchamiany z działu Administracja->Raporty tekstowe). Raport pokazuje osoby, które są w rankingach, a NIE BYŁY studentami programu związanego z rankingiem wskazanego dnia (domyślnie 30 czerwca). Jako parametry należy podać: kod rankingu lub jego początek ze znakiem % (np. N11% dla rankingów pomocniczych do styp. naukowego) kod jednostki, do której należy ranking (rankingi) datę graniczną. Aby raport działał...
Czytaj więcej »
19 lipca 2011 12:55   Dominika Nowak

Odpisy dyplomów w językach obcych (innych niż angielski)

Można już drukować odpisy dyplomów w dodatkowych językach obcych. Przed wydrukiem bardzo proszę upewnić się na podglądzie, czy wszystkie informacje w języku obcym wyświetlane są poprawnie. Jeśli student zwrócił się o wydanie dyplomu w języku, dla którego brakuje w USOS tłumaczenia nazwy kierunku, należy skontaktować się z Działem Nauczania - w najbliższym czasie zostanie wydane również pismo okólne z bardziej szczegółowymi instrukcjami.
Czytaj więcej »


 dyplomy