10 lutego 2011 15:57   Dominika Nowak

Opłaty za legitymacje elektroniczne

W związku ze zaistniałymi wątpliwościami dotyczącymi definicji duplikatu ELS zwróciliśmy się do Działu Nauczania o wyjaśnienie dotyczące wysokości opłat naliczanych za wydanie kolejnej legitymacji studentowi. Ustalone kwoty to: w przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia mechanicznego karty: opłata zwiększona - 25,50 w przypadku zmiany imienia, nazwiska bądź adresu, drukowanego na karcie: opłata podstawowa - 17,00. Prosimy uwzględnić te informacje przy naliczaniu opłat studentom....
Czytaj więcej »
3 lutego 2011 14:02   Dominika Nowak

Certyfikaty do przedłużania ELS

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami chcielibyśmy poinformować, że posiadane przez Państwa certyfikaty kwalifikowane (karty do przedłużania elektronicznych legitymacji studenckich) nie są już potrzebne do prolongowania ważności legitymacji. W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkie osoby, które korzystają jeszcze ze swojego certyfikatu (znajduje się on w czytniku) o wyjęcie go z czytnika i schowanie w bezpiecznym miejscu (zamykana szuflada, szafa). Nowy sposób przedłużania...
Czytaj więcej »
9 listopada 2010 12:14   Dominika Nowak

Planowana data ukończenia studiów

Docierają do nas skargi, że "system źle ustawia" planowaną datę ukończenia studiów. Chcielibyśmy poinformować, że planowana data ukończenia studiów była ustawiana automatycznie (na 31 paździenika) ściśle według wytycznych, które uzyskaliśmy z Działu Nauczania od Pani Aleksandry Jankowskiej, potwierdzonych przez Panią Kierownik Agatę Kozielską. Jeśli jakaś instytucja (bank, ZUS) nie uznaje takiej daty, można ją zmienić ręcznie przed wydrukiem konkretnego zaświadczenia w okienku parametrów....
Czytaj więcej »
4 listopada 2010 11:49   Dominika Nowak

Postępowanie w przypadku wznowienia studiów

W związku z wątpliwościami, które zostały nam zgłoszone, przypominamy, że wznowienie studiów NIE JEST anulowaniem skreślenia. Decyzja o skreśleniu została wydana i pozostaje w mocy. Informację o reaktywacji wprowadzamy przez dodanie kolejnego, nowego wpisu na ten sam program, natomiast stary wpis (tam, gdzie student był skreślony) pozostawiamy bez zmian. Oceny studenta przyporządkowujemy do nowego programu poprzez mechanizm podpięć lub decyzji, zależnie od konkretnego przypadku i potrzeb....
Czytaj więcej »