2 czerwca 2010 15:47   Dominika Nowak

Zdublowane dane pracowników

W ramach przygotowań do uruchomienia interfejsów, pozwalających pozyskiwać dane dotyczące pracowników automatycznie z systemu kadrowego, prowadzimy akcję porządkowania wpisów pracowniczych w USOS. Bardzo prosimy o zgłaszanie wszystkich znanych Państwu przypadków pracowników wpisanych do USOS kilkakrotnie przez różne jednostki (a także przypadków, gdy osoba wpisana była jako student, a później kolejny raz - odrębnie - jako pracownik). Nie wszystkie takie wpisy jesteśmy w stanie zlokalizować ze...
Czytaj więcej »
14 maja 2010 13:31   Hadrian Jakóbczak

Standardy kształcenia na programach studiów

Poniżej zamieszczamy ustalony przez Dział Nauczania tekst określający standardy kształcenia dla programów studiów prowadzonych zgodnie ze wskazanym w tekście rozporządzeniem ministra. Tekst ten w niezmienionej formie należy umieścić w polach Wymagania na program oraz Wymagania na program po angielsku w zakładce Suplement formularza Słowniki -> Programy studiów. Uwaga: teksty występujące dotychczas przy wielu programach, a powołujące się na stare wersje rozporządzenia, wymagają zmiany. Przed...
Czytaj więcej »


 suplement


16 marca 2010 18:28   Dominika Nowak

Wyświetlanie transakcji dla pojedynczego studenta

W związku z pewnymi problemami, które można było napotkać po przejściu do proponowania należności z programów osób, zrobiliśmy całkiem nowy formularz, wyświetlający dane o płatnościach wyłącznie dla wybranego studenta. Wchodzi się do niego tym samym przyciskiem 'Transakcje' w programach osób. Zasadnicze cechy nowego formularza: pokazuje transakcje wyłącznie dla jednej osoby, w kontekście programu; pokazuje naraz WSZYSTKIE transakcje naliczone studentowi, bez filtrowania po cyklu dydaktycznym,...
Czytaj więcej »


 płatności  transakcje


8 marca 2010 13:56   Dominika Nowak

Zmiana sposobu logowania do USOSweb

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 marca nastąpiła zmiana sposobu logowania do systemu USOSweb. Zasady logowania są obecnie następujące: Zalecanym identyfikatorem logowania jest adres e-mail w centralnej domenie UJ typu imie.nazwisko@uj.edu.pl. Osoby nie posiadające centralnego e-mail UJ mogą logować się z użyciem swojego dotychczasowego identyfikatora USOSweb po dodaniu do niego końcówki @usosweb.uj.edu.pl, np. 80123456789@usosweb.uj.edu.pl, a.kowalski@usosweb.uj.edu.pl . Prosimy o...
Czytaj więcej »


 usosweb  logowanie