17 września 2014 12:28   Dominika Grysztar

Prośba o uwagę przy rozliczaniu studentów

W ostatnich dniach niestety zdarzają się spowolnienia systemu ze względu na dużą liczbę wykonywanych operacji. Zaobserwowaliśmy, że jednym z kluczowych miejsc jest proces automatycznego rozliczania studentów. W związku z tym bardzo prosimy o uwagę przy rozliczaniu studentów w USOS i niepozostawianie okna rozliczania bez nadzoru - wyniki rozliczania powinny być zapisywane zaraz po zakończeniu operacji, w przeciwnym razie mogą Państwo blokować innych użytkowników (nawet chcących wykonywać inne...
Czytaj więcej »
15 września 2014 10:39   Dominika Grysztar

Naliczanie płatności za powtarzanie przedmiotów według godzin zajęć

W USOS wprowadzony został mechanizm ułatwiający wyliczanie opłat za powtarzanie przedmiotów w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych. Pod uwagę brane są wszystkie zajęcia przypisane do wybranego przedmiotu. Zmiany w formularzu transakcji: W okienku naliczania opłat (przycisk "Proponuj") pojawił się przełącznik umożliwiający dokonanie wyboru, czy opłata ma być naliczana według punktów ECTS, czy według godzin. Obok znajduje się również pole, wyświetlające stawkę godzinową. Stawka zaczytywana...
Czytaj więcej »
1 września 2014 08:44   Hadrian Jakóbczak

Nowa procedura skreślania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

W związku z trudnościami dotyczącymi określenia statusu studenta po wprowadzeniu skreślenia do USOS (od wpisania decyzji student traktowany jest przez system jako skreślony, mimo że zanim decyzja stanie się ostateczna upływa jednak zwykle jeszcze pewien czas), musimy wprowadzić zmiany w procedurze skreślania studentów. Po podjęciu przez Dziekana albo Kierownika jednostki decyzji o skreśleniu, NIE WPROWADZAMY tej decyzji w dotychczasowym miejscu (zakładka "Skreślenia/Wznowienia" w formularzu...
Czytaj więcej »
6 czerwca 2014 07:21   Dominika Grysztar

USOS 5.4.6

Dzisiejszej nocy nastąpiła zmiana systemu USOS do wersji 5.4.6. Przypominamy, że ściągnięcie aktualizacji na Państwa komputerach powinno się odbyć automatycznie, ale rozpoczyna się dopiero po zalogowaniu do extranetu. Po prawidłowej aktualizacji czerwony komunikat w dolnym lewym rogu okna powitalnego powinien informować o wersji formularzy 5.4.6 i numer ten powinien być zgodny z wersją bazy danych, wyświetlaną po prawej stronie. Dołożyliśmy wszelkich starań, by aktualna wersja systemu była...
Czytaj więcej »