19 września 2012 13:40   Dominika Nowak

Żetony do rejestracji na WF

Zgodnie z ustaleniami ze Studium WF UJ wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych (bez Collegium Medicum), wpisani na studia do wczoraj (18. września), otrzymali żetony do wpisu na zajęcia wychowania fizycznego. Możliwość przydzielania żetonów przez Państwa jest wyłączona, studenci wpisywani w późniejszym terminie powinni zgłaszać się indywidualnie do sekretariatu SWF, który będzie przydzielać brakujące żetony.
Czytaj więcej »


 rejestracje


12 września 2012 11:44   Dominika Nowak

Żetony lektoratowe

Prosimy, by w tym roku akademickim nie przydzielali Państwo studentom żetonów do rejestracji na lektoraty. Z Jagiellońskiego Centrum Językowego otrzymaliśmy informację, ile żetonów powinni otrzymywać - i na którym roku - studenci poszczególnych kierunków studiów, i na tej podstawie studenci otrzymają żetony automatycznie. W indywidualnych, szczególnych przypadkach żetony będzie przydzielać JCJ.
Czytaj więcej »


 rejestracje


18 lipca 2012 12:03   Dominika Nowak

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Na prośby jednostek wprowadziliśmy zmiany w sposobie wydruku świadectw podyplomowych (z jednoczesnym uporządkowaniem nazw wydruków na liście, ponieważ dotychczasowe były za długie). W raportach lokalnych są teraz dwie pozycje: "Świadectwo ukończenia stud. podypl., komplet (3 strony)" - powoduje wygenerowanie dla danego studenta od razu trzech potrzebnych egzemplarzy świadectwa w jednym dokumencie, co zaoszczędza Państwu czasu i konieczności podawania w kółko tych samych parametrów;...
Czytaj więcej »
6 lipca 2012 11:13   Dominika Nowak

WAŻNE - uzupełnienie cennika przed wpisami

Zgodnie z przekazanymi wczoraj informacjami podaję link do krótkiej instrukcji wypełnienia wpisów w cenniku, według których naliczane są później płatności. Uzupełnienie wpisów nie jest skomplikowane i nie powinno trwać długo (przykładowe rekordy zostały umieszczone w USOS w ciągu 5 minut), ale bardzo istotne jest, by kwoty czesnego dla poszczególnych programów (ew. lat) studiów i terminy płatności były poprawne, prosimy na to zwrócić szczególną uwagę. Jeśli wpisy w cenniku będą niepoprawne,...
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja  sap