6 lipca 2012 08:06   Dominika Nowak

Wydruki umów dla nowych programów

Rozesłaliśmy aktualizację umożliwiającą wydruki stron 2-4 umów dla nowych programów studiów, na których nie ma jeszcze przyjętych żadnych studentów. Podobnie jak dotychczas, wchodzimy do formularza Programy->Program osoby i wywołujemy z "Raportów lokalnych" odpowiednią wersję umowy (studia stacjonarne/niestacjonarne) dla DOWOLNEGO studenta. Po wywołaniu raportu zwracamy baczną uwagę na parametry wyświetlane na pierwszej stronie, ustawiając je ręcznie odpowiednio do potrzeb: kwoty okres, na...
Czytaj więcej »
5 lipca 2012 08:42   Dominika Nowak

Wydruki umów o odpłatnościach

Rano została rozesłana aktualizacja z wydrukami umów dot. odpłatności za studia. Dla zminimalizowania czasu wpisu na studia prosimy o przygotowanie przed wpisami na studia gotowych wydruków stron 2-4 umów, zgodnie z instrukcją immatrykulacji. W trakcie wpisu dodrukowujemy jedynie pierwszą stronę, zawierającą dane osobowe. W uzgodnieniu z Działem Nauczania przekazuję również linki do uchwał, których kopie powinien otrzymać student wraz z umową: Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu...
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja


3 lipca 2012 12:49   Dominika Nowak

Nowe kierunki i zmiany nazw kierunków - BARDZO PILNE!

Nie ze wszystkich jednostek dostaliśmy do tej pory dane na temat nowych programów - w związku z powstaniem nowych kierunków i zmiany nazw niektórych starych. Nie chcemy tworzyć nowych programów zupełnie automatycznie (na podstawie dotychczas istniejących), ponieważ nie wiemy, czy wszystkie będą w tym roku uruchamiane, i chcielibyśmy uzyskać od Państwa potwierdzenie w tym zakresie. W związku z tym bardzo prosimy o wskazanie, które konkretnie programy (ze wskazaniem kodu USOS) powinny mieć...
Czytaj więcej »


 immatrykulacja


18 czerwca 2012 01:08   Dominika Nowak

Wydruki decyzji dot. stypendiów doktoranckich z dotacji projakościowej

Wydruki decyzji są dostępne: pozytywne - hurtowo, z formularza Stypendia->Stypendia w dziekanacie, po wybraniu odpowiedniego okresu stypendialnego, w Raportach lokalnych, pod nazwą "Decyzje pozytywne dla stypendium z dotacji projakościowej". Raport generuje się dla osób będących na liście przyznań. negatywne - dla indywidualnych studentów (ponieważ wnioski nie były składane w USOS, nie wiemy, dla kogo należy generować decyzje), z formularza Programy->Program osoby, w Raportach lokalnych, pod...
Czytaj więcej »


 stypendia