4 grudnia 2018 12:30   Dominika Grysztar

Nowe oświadczenia użytkowników USOS

Przypominamy, że w związku ze zmianą regulacji dotyczących ochrony danych osobowych wszystkie konta USOS utworzone na podstawie starych zasad i starego formularza użytkownika zostaną zablokowane z końcem 2018 r.

Konta utworzone lub przedłużone w ostatnich tygodniach (formularz z podaną datą ważności konta) będą działać bez zmian.

Pozostałych Państwa prosimy o wypełnienie nowego formularza uprawnień. Dla ułatwienia stworzyliśmy formularz internetowy, który umożliwia prawidłowe wprowadzenie niezbędnych danych, pod adresem:https://formularz.usos.uj.edu.pl/

Uwaga: przed wypełnieniem formularza należy się upewnić, że mają Państwo odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ważne w okresie w którym ma działać konto USOS - wszystkie konta obecnie będą miały ważność czasową, nie dłużej niż na 2 lata.

Wypełniony, wydrukowany i opatrzony właściwymi podpisami formularz należy przesłać do naszej jednostki (Sekcja Systemów Obsługi Studiów, Straszewskiego 25/4).