18 czerwca 2012 01:08   Dominika Nowak

Wydruki decyzji dot. stypendiów doktoranckich z dotacji projakościowej

Wydruki decyzji są dostępne: pozytywne - hurtowo, z formularza Stypendia->Stypendia w dziekanacie, po wybraniu odpowiedniego okresu stypendialnego, w Raportach lokalnych, pod nazwą "Decyzje pozytywne dla stypendium z dotacji projakościowej". Raport generuje się dla osób będących na liście przyznań. negatywne - dla indywidualnych studentów (ponieważ wnioski nie były składane w USOS, nie wiemy, dla kogo należy generować decyzje), z formularza Programy->Program osoby, w Raportach lokalnych, pod...
Czytaj więcej »


 stypendia


25 maja 2012 11:37   Dominika Nowak

Stypendia doktoranckie z funduszu dotacji projakościowych

W związku z koniecznością obsługi w USOS stypendiów doktoranckich z funduszu dotacji projakościowych: nowy typ funduszu i przyporządkowane do niego stypendium są zdefiniowane w słownikach USOS. Natomiast muszą Państwo sami przypisać stypendia do okresów w jednostkach, których doktoranci mają otrzymać nowe stypendium - w formularzu Stypendia->Stypendia w dziekanacie w środkowej części (pod napisem "Typy stypendiów") wybrać z listy "Fundusz dotacji projakościowych", a potem w zakładce...
Czytaj więcej »


 stypendia


25 maja 2012 11:22   Dominika Nowak

Elektroniczna "obiegówka"

W związku z wprowadzeniem elektronicznego indeksu i jednoczesną koniecznością weryfikacji zobowiązań studenta (przede wszystkim wobec bibliotek) wprowadzamy pilotażowo w USOS lokalny moduł "Zobowiązania" - za jakiś czas zastąpiony zostanie on prawdopodobnie podobnym modułem przygotowywanym w Warszawie. Nowy formularz uruchamiany jest przyciskiem "Zobowiązania" w formularzu Osoby->Osoby. Dzieli się na trzy sekcje: Zobowiązania w USOS - te informacje wprowadzane są do USOS, poprzez USOSweb,...
Czytaj więcej »
5 kwietnia 2012 15:05   Dominika Nowak

Eksport transakcji z USOS do SAP - ograniczenie dat

W uzgodnieniu z Działem Finansowym został zmieniony warunek pozwolenia na eksport transakcji do SAP: do siódmego dnia miesiąca moża wysyłać do SAP transakcje z datą sprzedaży w miesiącu poprzednim, natomiast od ósmego dnia miesiąca tylko transakcje bieżące. Przykład: transakcję z datą sprzedaży 2 marca możemy wyeksportować do SAP jeszcze 7 kwietnia. Począwszy od 8 kwietnia będzie można eksportować już tylko transakcje z datą sprzedaży kwietniową. Próba eksportu z USOS transakcji z datą...
Czytaj więcej »


 płatności  sap