23 października 2012 09:28   Dominika Nowak

Aneksy do umów

Od wczoraj dostępne są w USOS wydruki aneksów do umów. Aneksy można drukować przez wybór opcji Programy->Program osoby->Raporty lokalne->Aneks do umowy wg zarządzenia z 3.10.2012. Wersja aneksu dobierana jest automatycznie na podstawie informacji o programie studiów danej osoby oraz daty przyjęcia na program. Można generować aneksy dla całej grupy osób - jak zwykle, przed uruchomieniem raportu włączamy filtrowanie po etapach, a następnie na drugiej stronie formularza parametrów wybieramy opcję "Osoby z filtru". Dla studiów podyplomowych można dodatkowo w oknie parametrów wpisać ew. zmiany dotyczące terminów płatności rat, a także podać inną niż Dziekan osobę reprezentującą uczelnię (przypadek studiów podyplomowych).