6 lipca 2012 11:13   Dominika Nowak

WAŻNE - uzupełnienie cennika przed wpisami

Zgodnie z przekazanymi wczoraj informacjami podaję link do krótkiej instrukcji wypełnienia wpisów w cenniku, według których naliczane są później płatności. Uzupełnienie wpisów nie jest skomplikowane i nie powinno trwać długo (przykładowe rekordy zostały umieszczone w USOS w ciągu 5 minut), ale bardzo istotne jest, by kwoty czesnego dla poszczególnych programów (ew. lat) studiów i terminy płatności były poprawne, prosimy na to zwrócić szczególną uwagę. Jeśli wpisy w cenniku będą niepoprawne,...
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja  sap


5 lipca 2012 08:42   Dominika Nowak

Wydruki umów o odpłatnościach

Rano została rozesłana aktualizacja z wydrukami umów dot. odpłatności za studia. Dla zminimalizowania czasu wpisu na studia prosimy o przygotowanie przed wpisami na studia gotowych wydruków stron 2-4 umów, zgodnie z instrukcją immatrykulacji. W trakcie wpisu dodrukowujemy jedynie pierwszą stronę, zawierającą dane osobowe. W uzgodnieniu z Działem Nauczania przekazuję również linki do uchwał, których kopie powinien otrzymać student wraz z umową: Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu...
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja


5 kwietnia 2012 15:05   Dominika Nowak

Eksport transakcji z USOS do SAP - ograniczenie dat

W uzgodnieniu z Działem Finansowym został zmieniony warunek pozwolenia na eksport transakcji do SAP: do siódmego dnia miesiąca moża wysyłać do SAP transakcje z datą sprzedaży w miesiącu poprzednim, natomiast od ósmego dnia miesiąca tylko transakcje bieżące. Przykład: transakcję z datą sprzedaży 2 marca możemy wyeksportować do SAP jeszcze 7 kwietnia. Począwszy od 8 kwietnia będzie można eksportować już tylko transakcje z datą sprzedaży kwietniową. Próba eksportu z USOS transakcji z datą...
Czytaj więcej »


 płatności  sap


16 marca 2010 18:28   Dominika Nowak

Wyświetlanie transakcji dla pojedynczego studenta

W związku z pewnymi problemami, które można było napotkać po przejściu do proponowania należności z programów osób, zrobiliśmy całkiem nowy formularz, wyświetlający dane o płatnościach wyłącznie dla wybranego studenta. Wchodzi się do niego tym samym przyciskiem 'Transakcje' w programach osób. Zasadnicze cechy nowego formularza: pokazuje transakcje wyłącznie dla jednej osoby, w kontekście programu; pokazuje naraz WSZYSTKIE transakcje naliczone studentowi, bez filtrowania po cyklu dydaktycznym,...
Czytaj więcej »


 płatności  transakcje


11 stycznia 2010 10:18   Dominika Nowak

Komunikat Działu Finansowego

Na prośbę Działu Finansowego przesyłamy Państwu następujący komunikat: Zlecenia za usługi edukacyjne wystawiane do wpłat studentów z roku 2009, muszą mieć datę sprzedaży grudnia 2009.
Czytaj więcej »


 płatności  transakcje


28 lipca 2009 13:13   Dominika Nowak

Eksport płatności do SAP

Ponieważ niektórzy nowo immatrykulowani studenci zgłaszali nam problemy z dokonaniem płatności wymaganych podczas wpisu na studia, uprzejmie prosimy o sprawdzenie w formularzu Płatności->Proponowanie należności, czy dla studentów przyjmowanych na obsługiwane przez Państwa programy studiów odpowiednie transakcje (indeks, legitymacja, czesne) zostały prawidłowo naliczone i wyeksportowane do systemu SAP.
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja  sap