11 sierpnia 2009 11:01   Dominika Nowak

Polityka zmiany haseł w USOS

Przepisy dotyczące systemów informatycznych, w których przechowywane są dane osobowe, oraz ochrony tychże danych, zobowiązują nas do egzekwowania ścisłej polityki bezpieczeństwa w zakresie zmiany haseł kont w USOS. Prosimy o przyjęcie do wiadomości i stosowanie poniższych zasad: Hasło musi być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni (na 7 i mniej dni przed wymaganym terminem zmiany system pokazuje w oknie startowym odpowiednie przypomnienie). Hasło musi składać się przynajmniej z 8 znaków. Hasło...
Czytaj więcej »


 konta  hasła