25 września 2013 23:36   Dominika Nowak

Wydruk dyplomu w wersji 2011

W związku ze zmianą sposobu obsługi studiów wieloobszarowych uległ modyfikacji raport dyplomu w wersji zgodnej z rozporządzeniem z roku 2011, została również rozesłana nowa wersja formularza USOS, który generuje dane do tego raportu. Jeśli używają już Państwo dyplomu 2011, prosimy się upewnić, czy druga strona generuje się poprawnie (chodzi o fragment określający obszar nauk) - jeśli słowo "nauk" się powtarza, to znaczy że nie została pobrana nowa wersja formularza i należy wymusić...
Czytaj więcej »


 dyplomy  wydruki


17 kwietnia 2013 19:26   Dominika Nowak

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i kursów

W dziale Dokumenty/Instrukcje zamieszczona została dokładna instrukcja wydruku świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Dokument zawiera kilka ważnych wskazówek, bardzo prosimy, aby zapoznali się z nim ci z Państwa, którzy będą się zajmować wydrukami świadectw.
Czytaj więcej »


 wydruki


25 czerwca 2009 12:26   Dominika Nowak

Nowy wzór dyplomu

Zwracamy uwagę, że aby uzyskać wydruk dyplomu według wzoru obowiązującego od 15 czerwca, należy wybrać w formularzu, z którego uruchamiany jest raport, opcję "Wersja wydruku": NOWA. Opcja ta dostępna jest pod przyciskami "Drukuj dyplom" i "Suplement". Jeśli mimo wybrania tej wersji nagłówek dyplomu brzmi UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, a nie UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w KRAKOWIE, możliwe jest że na danym komputerze występuje problem z aktualizacjami USOS. W takim przypadku należy: jeśli użytkownik...
Czytaj więcej »


 dyplomy  wydruki


5 czerwca 2009 11:41   Dominika Nowak

Nowa karta okresowych osiągnięć - poprawki

Dziękujemy za wszystkie uwagi w sprawie nowej karty okresowych osiągnięć. Po przeanalizowaniu Państwa najczęstszych sugestii wprowadziliśmy pewne, drobne już zmiany. Są to: usunięcie wytłuszczenia z nazwisk osób wystawiających oceny, przywrócenie kreski oddzielającej punkty ECTS, usunięcie nawiasów okrągłych otaczających kod przedmiotu, poprawka usterki powodującej, że wartości parametrów nie były zapisywane pomiędzy kolejnymi wywołaniami raportu. Kilka osób sugerowało, że kolumna "Typ zajęć"...
Czytaj więcej »


 wydruki  karta osiągnięć


20 maja 2009 02:15   Dominika Nowak

Karta okresowych osiągnięć

Ostatnio prowadziliśmy prace nad poprawieniem wzoru karty okresowych osiągnięć studenta. Staraliśmy się uwzględnić, w miarę możliwości technicznych i nie naruszając podstawowych założeń, jak najwięcej Państwa sugestii - w szczególności chodziło o zwiększenie czytelności karty i wygospodarowanie obszerniejszego miejsca na podpis prowadzącego. Nie uległa zmianie funkcjonalność karty ani parametry, jedynie układ graficzny. Nowa wersja karty dostępna jest chwilowo obok dotychczasowej (docelowo ją...
Czytaj więcej »


 wydruki  karta osiągnięć


27 maja 2008 14:00   Dominika Nowak

Porządki w wydrukach dyplomów

Nastąpiła aktualizacja USOS w wyniku której powinny zostać uporządkowane opcje wydruku dyplomów. Opisy opcji w USOS odpowiadają teraz ściśle wywoływanym raportom, dla obu wersji językowych: przycisk "z nadrukiem" wywołuje raport odpowiedni dla odpisu na czystym papierze z giloszem (bez orzełka) przycisk "z częściowym nadrukiem" wywołuje dyplom do wydruku na papierze z orzełkiem przecisk "z nadrukiem" wywołuje wydruk odpowiedni dla oryginału dyplomu, bądź odpisu starego typu - z USOS drukowane...
Czytaj więcej »


 dyplomy  wydruki