14 czerwca 2010 17:11   Dominika Nowak

Pomoc dla pracowników dydaktycznych i studentów

W związku ze zdarzającymi się problemami z logowaniem do serwisu USOSweb bardzo prosimy o udostępnienie załączonej instrukcji logowania pracownikom dydaktycznym i studentom. Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że Zespół USOS świadczy pomoc techniczną użytkownikom serwisu USOSweb wyłącznie drogą elektroniczną - problemy powinny być zgłaszane z wykorzystaniem zakładki KONTAKT umieszczonej na stronie USOSweb. Na zdecydowaną większość maili, nadesłanych zgodnie z zawartymi tam wskazówkami,...
Czytaj więcej »


 usosweb  logowanie  konta


8 marca 2010 13:56   Dominika Nowak

Zmiana sposobu logowania do USOSweb

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 marca nastąpiła zmiana sposobu logowania do systemu USOSweb. Zasady logowania są obecnie następujące: Zalecanym identyfikatorem logowania jest adres e-mail w centralnej domenie UJ typu imie.nazwisko@uj.edu.pl. Osoby nie posiadające centralnego e-mail UJ mogą logować się z użyciem swojego dotychczasowego identyfikatora USOSweb po dodaniu do niego końcówki @usosweb.uj.edu.pl, np. 80123456789@usosweb.uj.edu.pl, a.kowalski@usosweb.uj.edu.pl . Prosimy o...
Czytaj więcej »


 usosweb  logowanie


6 listopada 2009 18:01   Dominika Nowak

Uaktualnienie danych pracowników dydaktycznych

Rozpoczął się nowy rok akademicki i wielu pracowników dydaktycznych zgłasza problemy z dostępem do USOSweb. Problemy te wynikają z braku w USOS poprawnych danych - uprawnienia w USOSweb wygasają, jeśli ktoś nie ma wpisanych informacji dotyczących aktualnego zatrudnienia. Chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem JM Rektora obowiązek aktualizacji danych pracowników spoczywa na jednostkach organizacyjnych, które ich zatrudniają, przynajmniej dopóki nie zostanie uruchomiony...
Czytaj więcej »


 usosweb  pracownicy  zatrudnienie


9 września 2009 19:14   Dominika Nowak

Informacja dla jednostek organizujących rejestracje w USOSweb

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UJ z 12 lipca 2007 roku, bardzo prosimy osoby organizujące rejestracje w USOSweb o: informowanie zespołu USOS z wyprzedzeniem o planowanym uruchomieniu rejestracji (przynajmniej 2 dni robocze wcześniej); przysłaniu do zespołu USOS ogłoszenia dla studentów dotyczącego rejestracji do zamieszczenia na stronie USOSweb (przynajmniej dzień przed jej rozpoczęciem). Czynności te są niezbędne dla sprawnego planowania i zarządzania systemem USOSweb. Zespół USOS może...
Czytaj więcej »


 usosweb  rejestracje