9 listopada 2009 12:31   Dominika Nowak

Blokowanie rankingów do stypendiów naukowych

Komunikat Działu Nauczania: W związku ze zbliżającym się terminem przyznawania limitów na stypendia za wyniki w nauce przez Uczelnianą Komisję Stypendialną prosimy o wprowadzenie w USOS > Rankingi następujących zmian: Zaznaczenie w polu dokładność średniej, że średnia jest do 2 miejsc po przecinku i sprawdzenie, czy wyliczona średnia jest prawidłowa; Zaznaczenie pola czy wyświetlać na WWW jeśli nie jest jeszcze zaznaczone; Zablokowanie list rankingowych przez zaznaczenie okienka czy...
Czytaj więcej »


 stypendia  rankingi


8 października 2009 18:02   Dominika Nowak

Szkolenie dotyczące tworzenia rankingów w USOS

Bardzo prosimy o PILNE zapoznanie się z pismem z Działu Nauczania, dotyczącym organizowanego szkolenia na temat definiowania w USOS rankingów (wykorzystywanych przy przydzielaniu stypendium naukowego). W dziale z dokumentami znajduje się również kopia pisma Rektora z lipca, skierowanego do P.T. Dziekanów, a regulującego tegoroczny sposób przyznawania stypendiów. Pismo to powinno rozproszyć wątpliwości, zgłaszane na wczorajszym spotkaniu koordynatorów pomocy materialnej. Ponadto dostępna...
Czytaj więcej »


 stypendia  rankingi