14 czerwca 2010 17:11   Dominika Nowak

Pomoc dla pracowników dydaktycznych i studentów

W związku ze zdarzającymi się problemami z logowaniem do serwisu USOSweb bardzo prosimy o udostępnienie załączonej instrukcji logowania pracownikom dydaktycznym i studentom. Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że Zespół USOS świadczy pomoc techniczną użytkownikom serwisu USOSweb wyłącznie drogą elektroniczną - problemy powinny być zgłaszane z wykorzystaniem zakładki KONTAKT umieszczonej na stronie USOSweb. Na zdecydowaną większość maili, nadesłanych zgodnie z zawartymi tam wskazówkami,...
Czytaj więcej »


 usosweb  logowanie  konta


8 marca 2010 13:56   Dominika Nowak

Zmiana sposobu logowania do USOSweb

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 marca nastąpiła zmiana sposobu logowania do systemu USOSweb. Zasady logowania są obecnie następujące: Zalecanym identyfikatorem logowania jest adres e-mail w centralnej domenie UJ typu imie.nazwisko@uj.edu.pl. Osoby nie posiadające centralnego e-mail UJ mogą logować się z użyciem swojego dotychczasowego identyfikatora USOSweb po dodaniu do niego końcówki @usosweb.uj.edu.pl, np. 80123456789@usosweb.uj.edu.pl, a.kowalski@usosweb.uj.edu.pl . Prosimy o...
Czytaj więcej »


 usosweb  logowanie


15 lutego 2010 09:10   Dominika Nowak

Nowy adres extranetu

W związku ze zmianą używanej przez Sekcję Usług Sieciowo-Serwerowych wersji oprogramowania obsługującego extranet, informujemy, że: nowy adres strony logowania to: https://extranet2.uj.edu.pl/usos (zamiast dotychczasowego: https://extranet.uj.edu.pl/usos); przy pierwszym logowaniu należy zezwolić na automatyczną instalację nowego oprogramowania na Państwa komputerach. W tym celu może się okazać konieczne uruchomienie instalacji z kont administracyjnych lokalnych komputerów, o ile Państwa...
Czytaj więcej »


 logowanie  extranet


9 września 2009 15:02   Dominika Nowak

Zmiana sposobu dostępu do USOS

W związku ze zmianą oprogramowania na serwerze i wymogami bezpieczeństwa zmuszeni jesteśmy przejść na dostęp do USOS za pośrednictwem extranetu (podobnie, jak dzieje się to w przypadku SAP). Duża część Użytkowników już loguje się w ten sposób. Ci z Państwa, którzy do tej pory NIE logowali się do extranetu przed połączeniem z USOS, proszeni są o dokładne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi pod adresem http://www.usos.uj.edu.pl/dostep i zastosowanie się do widocznych tam wskazówek -...
Czytaj więcej »


 logowanie  extranet