28 marca 2012 10:58   Dominika Nowak

Aktualizacja danych kontaktowych użytkowników

W związku z rozpoczęciem okresu wpisów na studia Biuro Rekrutacji poprosiło nas o wygenerowanie listy osób uprawnionych do dokonywania wpisów w USOS, z numerami telefonów oraz adresami e-mail - tak, aby mogli w razie potrzeby przekazania istotnych informacji kontaktować się z Państwem bezpośrednio.

Bardzo prosimy o uzupełnienie i zweryfikowanie danych, które znajdują się w USOS przy Państwa osobach (chodzi o pole na adres mailowy, oraz telefon typu SŁUŻ - służbowy - w zakładce Telefony), w ciągu najbliższego tygodnia, czyli do 4-go kwietnia - po tym terminie dane zostaną przekazane do Biura Rekrutacji.


 porządkowanie danych