15 września 2011 14:57   Dominika Nowak

Przygotowywanie rankingów do stypendium naukowego - raport pomocniczy

Przypominamy, iż istnieje w USOS raport tekstowy Rankingi - osoby nieuprawnione (uruchamiany z działu Administracja->Raporty tekstowe). Raport pokazuje osoby, które są w rankingach, a NIE BYŁY studentami programu związanego z rankingiem wskazanego dnia (domyślnie 30 czerwca). Jako parametry należy podać:

  • kod rankingu lub jego początek ze znakiem % (np. N11% dla rankingów pomocniczych do styp. naukowego)
  • kod jednostki, do której należy ranking (rankingi)
  • datę graniczną.

Aby raport działał zgodnie z oczekiwaniami, ranking musi mieć przypisany program studiów, a studenci poprawnie ustawioną planowaną datę ukończenia.