30 listopada 2011 16:52   Dominika Nowak

Kategorie cudzoziemców do GUS S-10

W tym roku raport pomocniczy do GUS S-10 umożliwia wyodrębnienie cudzoziemców w dodatkowych kategoriach (według zasad studiowania). Nowe opcje widoczne są po wejściu do formularza w polu Sprawozdanie wypełnia się dla:.

Dodatkowe pole, określające zasady, na których osoba została przyjęta na studia, znajduje się w formularzu Programy osób w zakładce Szczegóły programu/Logi, pod nazwą Tryb odbywania studiów - jeśli go nie widać, należy sprawdzić stan aktualizacji USOS. Dla osób importowanych z ERK w tym roku i ubiegłym pole powinno być wypełnione poprawnie, dla cudzoziemców wpisanych na studia we wcześniejszych latach można je uzupełnić właściwą wartością.


 gus s10