12 lutego 2020 11:42   Dominika Grysztar

Immatrykulacja w USOS Java - szkolenia

W związku ze zbliżającymi się wpisami na studia uruchamiane w roku akademickim 2020/2021 chcieliśmy zaproponować Państwu udział w organizowanych przez nasz zespół szkoleniach, w trakcie których będziemy prezentować procedurę tegorocznej immatrykulacji. Będzie się ona odbywać z wykorzystaniem aplikacji USOS Java, która zastąpi dotychczas używany formularz w "szarym" USOS.

Pierwsze szkolenia odbędą się na początku marca, przy czym są one kierowane w pierwszej kolejności do tych z Państwa, którzy będą wpisywać na studia cudzoziemców. Dla pozostałych osób będą przewidziane kolejne spotkania w późniejszych terminach. Chęć uczestnictwa w szkoleniu prosimy zgłaszać mailowo na adres usos@uj.edu.pl do 21 lutego. O dokładnym terminie i lokalizacji poinformujemy zainteresowane osoby po zakończeniu zapisów.