17 października 2017 12:58   Hadrian Jakóbczak

Usunięcie niepodpiętych przedmiotów i rezygnacja z zaliczenia

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2017 wpisy na przedmioty, które nie zostały podpięte, zostaną dzisiaj automatycznie usunięte z systemu USOS.

Jednocześnie przypominamy, że podpięcia typu 'rezygnacja z zaliczenia' mogą dotyczyć jedynie przedmiotów prowadzonych przez Jagiellońskie Centrum Językowe. W związku z tym wszystkie takie podpięcia, dotyczące przedmiotów organizowanych przez inne jednostki niż JCJ zostaną zamienione na zwykłe podpięcia. Oznacza to, że oceny z tych przedmiotów będą wliczane do średniej tak samo jak w przypadku wszystkich pozostałych przedmiotów.