5 czerwca 2009 11:41   Dominika Nowak

Nowa karta okresowych osiągnięć - poprawki

Dziękujemy za wszystkie uwagi w sprawie nowej karty okresowych osiągnięć. Po przeanalizowaniu Państwa najczęstszych sugestii wprowadziliśmy pewne, drobne już zmiany. Są to: usunięcie wytłuszczenia z nazwisk osób wystawiających oceny, przywrócenie kreski oddzielającej punkty ECTS, usunięcie nawiasów okrągłych otaczających kod przedmiotu, poprawka usterki powodującej, że wartości parametrów nie były zapisywane pomiędzy kolejnymi wywołaniami raportu. Kilka osób sugerowało, że kolumna "Typ zajęć"...
Czytaj więcej »


 wydruki  karta osiągnięć


20 maja 2009 02:15   Dominika Nowak

Karta okresowych osiągnięć

Ostatnio prowadziliśmy prace nad poprawieniem wzoru karty okresowych osiągnięć studenta. Staraliśmy się uwzględnić, w miarę możliwości technicznych i nie naruszając podstawowych założeń, jak najwięcej Państwa sugestii - w szczególności chodziło o zwiększenie czytelności karty i wygospodarowanie obszerniejszego miejsca na podpis prowadzącego. Nie uległa zmianie funkcjonalność karty ani parametry, jedynie układ graficzny. Nowa wersja karty dostępna jest chwilowo obok dotychczasowej (docelowo ją...
Czytaj więcej »


 wydruki  karta osiągnięć