Garść statystyk Garść statystyk

Ostatnia aktualizacja danych: 07.12.2022 07:00

Aktualna liczba studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 34772 Według wydziałów
...stacjonarnych 30324 Według wydziałów
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 141  
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 748  
Wydział Biologii 770  
Wydział Chemii 732  
Wydział Farmaceutyczny 813  
Wydział Filologiczny 3001  
Wydział Filozoficzny 2276  
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1113  
Wydział Geografii i Geologii 623  
Wydział Historyczny 1554  
Wydział Lekarski 2455  
Wydział Matematyki i Informatyki 1068  
Wydział Nauk o Zdrowiu 1712  
Wydział Polonistyki 1937  
Wydział Prawa i Administracji 2960  
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 3420  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 5001  
...niestacjonarnych 4448 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach III stopnia (doktoranckich) 1684 Według wydziałów
...stacjonarnych 1623 Według wydziałów
...niestacjonarnych 61 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach podyplomowych 2041 Według wydziałów
Odsetek studentów płci męskiej 33,6%
...na studiach I, II stopnia oraz jednolitych 33,28%
...na studiach doktoranckich 41,63%
...na studiach podyplomowych 24,5%
Liczba studentów obcokrajowców (wszystkie stopnie studiów) 4714 Kraje (pierwsza dziesiątka)
Liczba kont studentów w USOSweb 37380