Garść statystyk Garść statystyk

Ostatnia aktualizacja danych: 29.05.2024 07:00

Aktualna liczba studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 30759 Według wydziałów
...stacjonarnych 27070 Według wydziałów
...niestacjonarnych 3689 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach III stopnia (doktoranckich) 1455 Według wydziałów
...stacjonarnych 1417 Według wydziałów
...niestacjonarnych 38 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach podyplomowych 2308 Według wydziałów
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum 980  
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 81  
Wydział Chemii 20  
Wydział Filologiczny 88  
Wydział Filozoficzny 54  
Wydział Geografii i Geologii 23  
Wydział Historyczny 57  
Wydział Matematyki i Informatyki 45  
Wydział Polonistyki 75  
Wydział Prawa i Administracji 671  
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 33  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 181  
Odsetek studentów płci męskiej 33,85%
...na studiach I, II stopnia oraz jednolitych 33,27%
...na studiach doktoranckich 43,37%
...na studiach podyplomowych 24,31%
Liczba studentów obcokrajowców (wszystkie stopnie studiów) 5323 Kraje (pierwsza dziesiątka)
Liczba kont studentów w USOSweb 34263