Garść statystyk Garść statystyk

Ostatnia aktualizacja danych: 03.10.2023 07:00

Aktualna liczba studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 39101 Według wydziałów
...stacjonarnych 34261 Według wydziałów
...niestacjonarnych 4840 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach III stopnia (doktoranckich) 1397 Według wydziałów
...stacjonarnych 1396 Według wydziałów
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych 195  
Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 173  
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych 260  
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 589  
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 17  
Wydział Biologii 21  
Wydział Chemii 2  
Wydział Farmaceutyczny 1  
Wydział Filologiczny 14  
Wydział Filozoficzny 29  
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 4  
Wydział Geografii i Geologii 8  
Wydział Historyczny 17  
Wydział Lekarski 10  
Wydział Matematyki i Informatyki 5  
Wydział Polonistyki 24  
Wydział Prawa i Administracji 10  
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 12  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 5  
...niestacjonarnych 1 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach podyplomowych 1661 Według wydziałów
Odsetek studentów płci męskiej 33,96%
...na studiach I, II stopnia oraz jednolitych 33,82%
...na studiach doktoranckich 42,09%
...na studiach podyplomowych 21,71%
Liczba studentów obcokrajowców (wszystkie stopnie studiów) 4966 Kraje (pierwsza dziesiątka)
Liczba kont studentów w USOSweb 39524