Garść statystyk Garść statystyk

Ostatnia aktualizacja danych: 29.05.2024 07:00

Aktualna liczba studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 30759 Według wydziałów
...stacjonarnych 27070 Według wydziałów
...niestacjonarnych 3689 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach III stopnia (doktoranckich) 1455 Według wydziałów
...stacjonarnych 1417 Według wydziałów
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych 198  
Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 185  
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych 259  
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 597  
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 13  
Wydział Biologii 8  
Wydział Chemii 2  
Wydział Filologiczny 16  
Wydział Filozoficzny 13  
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 10  
Wydział Geografii i Geologii 7  
Wydział Historyczny 20  
Wydział Matematyki i Informatyki 6  
Wydział Nauk o Zdrowiu 8  
Wydział Polonistyki 27  
Wydział Prawa i Administracji 24  
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 16  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 8  
...niestacjonarnych 38 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach podyplomowych 2308 Według wydziałów
Odsetek studentów płci męskiej 33,85%
...na studiach I, II stopnia oraz jednolitych 33,27%
...na studiach doktoranckich 43,37%
...na studiach podyplomowych 24,31%
Liczba studentów obcokrajowców (wszystkie stopnie studiów) 5323 Kraje (pierwsza dziesiątka)
Liczba kont studentów w USOSweb 34263