Garść statystyk Garść statystyk

Ostatnia aktualizacja danych: 29.05.2024 07:00

Aktualna liczba studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 30759 Według wydziałów
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 145  
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 700  
Wydział Biologii 688  
Wydział Chemii 620  
Wydział Farmaceutyczny 773  
Wydział Filologiczny 2669  
Wydział Filozoficzny 1931  
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1058  
Wydział Geografii i Geologii 613  
Wydział Historyczny 1481  
Wydział Lekarski 2798  
Wydział Matematyki i Informatyki 909  
Wydział Nauk o Zdrowiu 1591  
Wydział Polonistyki 1785  
Wydział Prawa i Administracji 3576  
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 3184  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 6238  
...stacjonarnych 27070 Według wydziałów
...niestacjonarnych 3689 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach III stopnia (doktoranckich) 1455 Według wydziałów
...stacjonarnych 1417 Według wydziałów
...niestacjonarnych 38 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach podyplomowych 2308 Według wydziałów
Odsetek studentów płci męskiej 33,85%
...na studiach I, II stopnia oraz jednolitych 33,27%
...na studiach doktoranckich 43,37%
...na studiach podyplomowych 24,31%
Liczba studentów obcokrajowców (wszystkie stopnie studiów) 5323 Kraje (pierwsza dziesiątka)
Liczba kont studentów w USOSweb 34263