Garść statystyk Garść statystyk

Ostatnia aktualizacja danych: 21.05.2022 07:00

Aktualna liczba studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 32807 Według wydziałów
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 133  
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 714  
Wydział Biologii 721  
Wydział Chemii 719  
Wydział Farmaceutyczny 863  
Wydział Filologiczny 3054  
Wydział Filozoficzny 2118  
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1092  
Wydział Geografii i Geologii 574  
Wydział Historyczny 1433  
Wydział Lekarski 2682  
Wydział Matematyki i Informatyki 894  
Wydział Nauk o Zdrowiu 1515  
Wydział Polonistyki 1798  
Wydział Prawa i Administracji 3907  
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 3217  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 7373  
...stacjonarnych 28184 Według wydziałów
...niestacjonarnych 4623 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach III stopnia (doktoranckich) 1837 Według wydziałów
...stacjonarnych 1755 Według wydziałów
...niestacjonarnych 82 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach podyplomowych 2203 Według wydziałów
Odsetek studentów płci męskiej 32,96%
...na studiach I, II stopnia oraz jednolitych 32,58%
...na studiach doktoranckich 40,07%
...na studiach podyplomowych 25,78%
Liczba studentów obcokrajowców (wszystkie stopnie studiów) 4776 Kraje (pierwsza dziesiątka)
Liczba kont studentów w USOSweb 36457