Garść statystyk Garść statystyk

Ostatnia aktualizacja danych: 01.10.2022 07:00

Aktualna liczba studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 40031 Według wydziałów
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 136  
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 812  
Wydział Biologii 889  
Wydział Chemii 819  
Wydział Farmaceutyczny 999  
Wydział Filologiczny 3919  
Wydział Filozoficzny 2722  
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1468  
Wydział Geografii i Geologii 730  
Wydział Historyczny 1897  
Wydział Lekarski 2858  
Wydział Matematyki i Informatyki 1188  
Wydział Nauk o Zdrowiu 1821  
Wydział Polonistyki 2268  
Wydział Prawa i Administracji 4667  
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 4045  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 8793  
...stacjonarnych 34717 Według wydziałów
...niestacjonarnych 5314 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach III stopnia (doktoranckich) 1538 Według wydziałów
...stacjonarnych 1508 Według wydziałów
...niestacjonarnych 30 Według wydziałów
Aktualna liczba studentów na studiach podyplomowych 1512 Według wydziałów
Odsetek studentów płci męskiej 33,72%
...na studiach I, II stopnia oraz jednolitych 33,36%
...na studiach doktoranckich 41,55%
...na studiach podyplomowych 23,08%
Liczba studentów obcokrajowców (wszystkie stopnie studiów) 4910 Kraje (pierwsza dziesiątka)
Liczba kont studentów w USOSweb 40713