Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wewnętrzne akty prawne

 • Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku
  w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2018 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim
więcej o

więcej o

więcej o

 • Zarządzenie nr 72 Rektora UJ z 30 września 2019 roku
  w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich
  • Zarządzenie nr 87 Rektora UJ z 31 lipca 2020 roku
   w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

więcej o

 • Zarządzenie nr 17 Rektora UJ z 27 stycznia 2017 roku
  w sprawie zasad powoływania i odwoływania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz ustalenia dla nich zakresu obowiązków i zasad przyznawania dodatków specjalnych z tytułu powierzenia dodatkowych zadań

Skład osobowy

 • Decyzja nr 20 Rektora UJ z dnia 17 lipca 2023 roku
  w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz zmiany decyzji nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 marca 2017 roku w sprawie powołania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (z późn. zm.)

 • Decyzja nr 39 Rektora UJ z dnia 19 grudnia 2022 roku
  w sprawie: powołania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz zmiany decyzji nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 marca 2017 roku w sprawie powołania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (z późn. zm.)

 • Decyzja nr 27 Rektora UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku
  w sprawie: odwołania i powołania użytkownika kluczowego w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz zmiany decyzji nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 marca 2017 roku w sprawie powołania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (z późn. zm.)

 • Decyzja nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 lutego 2021 roku
  w sprawie: odwołania i powołania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz zmiany decyzji nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 marca 2017 roku w sprawie powołania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (z późn. zm.) i decyzji nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2017 roku w sprawie powołania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

 • Decyzja nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2017
  w sprawie: powołania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

 • Decyzja nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 marca 2017
  w sprawie: powołania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów