Kontakt

Adres

Dział USOS
ul. Reymonta 4, pokój -101
30-059 Kraków

Dla studentów

Szanownych Studentów bardzo prosimy o korzystanie z zakładki "Kontakt" w USOSweb - jest tam opisane, na jaki adres można zgłaszać problemy, i jakie informacje należy podać w mailu by jak najszybciej uzyskać pomoc. Zgłoszenia mailowe w godzinach pracy obsługiwane są przeważnie na bieżąco.

Dla pracowników

Kontakt email w sprawach dotyczących USOSweb: usosweb@uj.edu.pl
Kontakt email w sprawach dotyczących USOS: usos@uj.edu.pl
Numer ogólny: (12) 663 5030

 

Zespół

Dominika Grysztar
kierownik Działu USOS, koordynacja wdrożenia

dominika.grysztar@uj.edu.pl
Telefon: 12 663 50 40

Michał Pysz
zastępca kierownika, aplikacje webowe

michal.pysz@uj.edu.pl
Telefon: 12 663 5041

Michał Żabicki
Aplikacje webowe, wnioski stypendialne

michal.zabicki@uj.edu.pl
Telefon: (12) 663 5035

Hadrian Jakóbczak
administracja USOS, pomoc, szkolenia

hadrian.jakobczak@uj.edu.pl
Telefon: (12) 663 50 33

Piotr Ciesielski
pomoc USOS, raporty

piotr.ciesielski@uj.edu.pl
Telefon: (12) 663 5032

Grzegorz Łach
serwisy internetowe, USOSweb

g.lach@uj.edu.pl
Telefon: (12) 663 5036

Robert Kowalski
pomoc USOS, szkolenia

robert.kowalski@uj.edu.pl
(12) 663 5031

Seweryn Wrzecionek
serwisy internetowe, Archiwum Prac

seweryn.wrzecionek@uj.edu.pl
Telefon: (12) 663 5037 

Jan Witek
Elektroniczne Legitymacje Studenckie

jan.witek@uj.edu.pl
(12) 663 5034

Dawid Kulma
USOS Java

dawid.kulma@uj.edu.pl

Żaneta Chęć
zaneta.chec@uj.edu.pl