Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynatorzy ds. USOS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynatorzy ds. USOS

Koordynatorzy ds. USOS

Z koordynatorami ds. USOS należy kontaktować się m.in. w sprawach związanych z kompletnością i prawidłowością danych w systemie USOS oraz w przypadku konieczności założenia nowego konta USOS na danym Wydziale.

Zadania

Do zadań koordynatora ds. USOS należy w szczególności:

  • przekazywanie osobom odpowiedzialnym za wdrożenie USOS potrzeb i priorytetów własnej jednostki w tym zakresie,
  • kierowanie procesem wdrażania w jednostce procedur organizacyjnych związanych z wykorzystaniem USOS do obsługi studiów,
  • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnych danych przetwarzanych w USOS (np. wspólnych programów studiów),
  • organizowanie w jednostce konsultacji oraz szkoleń dla studentów i pracowników z zakresu USOS i związanych z nim serwisów internetowych.

Dokumenty:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Maciej Zyskowski
dane kontaktowe

Wydział Biologii

mgr Małgorzata Biel
dane kontaktowe

Wydział Chemii

mgr Monika Jurek
dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny

dr Grzegorz Żuchowski
dane kontaktowe

Wydział Filologiczny

mgr Dorota Barczyk
dane kontaktowe

Wydział Filozoficzny

Danuta Klepacz
dane kontaktowe

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

mgr Krzysztof Magda
dane kontaktowe

Wydział Geografii i Geologii

mgr Anna Strzelec
dane kontaktowe

Wydział Historyczny

Tomasz Tekieli
dane kontaktowe

Wydział Lekarski

mgr Wiesław Pyrczak
dane kontaktowe

Wydział Matematyki i Informatyki

mgr Iwona Wojtkiewicz
dane kontaktowe

Wydział Nauk o Zdrowiu

mgr Bartłomiej Bąk
dane kontaktowe

Wydział Polonistyki

dr Tomasz Jelonek
dane kontaktowe

Wydział Prawa i Administracji

Bożena Smolarska
dane kontaktowe

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

mgr Anna Łukaszewicz-Derwich
dane kontaktowe

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

mgr Wiesław Bracha
dane kontaktowe
oraz
mgr Stanisław Krzysztofek
dane kontaktowe

Uzupełnianiem i aktualizowaniem danych w USOS dotyczących nieruchomości Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmują się pracownicy Działu Administrowania Nieruchomościami:

Monika Gąsiorek

e-mail: monika.gasiorek@uj.edu.pl
telefon do jednostki: 12 663-4009

Anna Rolnicka-Olszowy

e-mail: anna.rolnicka-olszowy@uj.edu.pl
telefon do jednostki: 12 663-4009

 

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron