Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy kluczowi USOS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy kluczowi USOS

Użytkownicy kluczowi USOS

Użytkownicy kluczowi to przeszkoleni i merytorycznie przygotowani pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zapewniają wsparcie i szkolenie innym użytkownikom USOS.

Zadania

Do zadań użytkownika kluczowego należy w szczególności:

  • gruntowna znajomość systemu w wyznaczonym obszarze;
  • udział w zarządzaniu zmianą poprzez: śledzenie zmian zachodzących w kolejnych wersjach systemu, uczestnictwo merytoryczne i prezentowanie stanowiska oraz potrzeb UJ w dyskusjach z MUCI dotyczących zmian funkcjonalności, weryfikację merytoryczną zgłaszanych przez pracowników potrzeb zmian w systemie, terminowe testowanie i zatwierdzanie dostarczanych rozwiązań oraz udział w pracach integracyjnych z innymi systemami wykorzystywanymi na UJ;
  • nadzorowanie kompletności i poprawności słowników systemowych oraz danych podstawowych;
  • okresowe weryfikowanie dostępnej dokumentacji we współpracy z pracownikami Działu USOS oraz udział w tworzeniu instrukcji związanych z procedurami korzystania z systemu ustalonymi na UJ;
  • wprowadzanie pracowników nowo zatrudnionych w zasady korzystania z systemu;
  • stałe rozwijanie i doskonalenie kompetencji w użytkowaniu systemu;
  • zgłaszanie do Działu USOS wszelkich usterek i problemów eksploatacyjnych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ankiety studenckie

Krzysztof Waniak
Zespół ds. Realizacji Badań (Centrum Wsparcia Dydaktyki)
e-mail: krzysztof.waniak@uj.edu.pl
telefon: 532 081 457

cudzoziemcy

Maria Stós
Zespół Welcome Centre (Centrum Wsparcia Dydaktyki)
e-mail: maria.stos@uj.edu.pl
telefon: (12) 663 2626; 506 006 713

dyplomy

Anna Szafrańska-Kopeć
Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia (Centrum Wsparcia Dydaktyki)
e-mail: a.szafranska@uj.edu.pl
telefon: (12) 663 2635

międzynarodowa wymiana studencka

Jakub Juzwa
Dział Obsługi Studentów Zagranicznych (Centrum Wsparcia Dydaktyki)
e-mail: jakub.juzwa@uj.edu.pl
telefon: (12) 663 2677

pensum

Edyta Serwatka
Dział ds. szkoleń i rozwoju pracowników (Centrum Spraw Osobowych)
e-mail: edyta.zajac@uj.edu.pl
telefon: (12) 663 3236

płatności studenckie

Jolanta Grębla
Dział Finansowy
e-mail: jolanta.grebla@uj.edu.pl
telefon: (12) 663 1131

pomoc materialna

Dawid Cichocki
Dział Spraw Stypendialnych (Centrum Wsparcia Dydaktyki)
e-mail: dawid.cichocki@uj.edu.pl
telefon: (12) 663 2686

sprawozdawczość

Halina Bojkowska
Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania
e-mail: halina.bojkowska@uj.edu.pl
telefon: (12) 663 3885

szkoły doktorskie

Aneta Brhel
Dział Obsługi Studiów (Centrum Wsparcia Dydaktyki)
e-mail: aneta.brhel@uj.edu.pl
telefon: 882 791 155

tok studiów

Aneta Glanas
Dział Obsługi Studiów (Centrum Wsparcia Dydaktyki)
e-mail: aneta.glanas@uj.edu.pl
telefon: (12) 663 2652

umowy międzynarodowe

Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
e-mail: izabela.zawiska@uj.edu.pl
telefon: (12) 663 3013

  • Zarządzenie nr 17 Rektora UJ z 27 stycznia 2017 roku
    w sprawie zasad powoływania i odwoływania użytkowników kluczowych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz ustalenia dla nich zakresu obowiązków i zasad przyznawania dodatków specjalnych z tytułu powierzenia dodatkowych zadań

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron