SZKOLENIA Z OBSŁUGI USOS

Każdy nowy użytkownik systemu zapraszany jest na szkolenie wstępne omawiające podstawowe zasady funkcjonowania USOS oraz zagadnienia związanie z konkretnymi zadaniami, jakie ma relizować.

Oprócz tego prowadzimy szkolenia indywidualne (w naszym biurze) dla zainteresowanych użytkowników, oraz dla grup w przypadku zapotrzebowania zgłoszonego przez jednostkę UJ (dla wiekszych grup możliwe szkolenie w siedzibie jednostki).

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

Adres mailowy: usos@uj.edu.pl, telefon: 12 663 50 30.