Wydziałowi koordynatorzy USOS Wydziałowi koordynatorzy USOS

Z poniższymi osobami należy kontaktować się w przypadku problemów z danymi w USOS (np. braki, błędne wpisy), bądź konieczności założenia nowego konta USOS na danym Wydziale.

Uprawnienia i obowiązki koordynatorów wydziałowych określone zostały zarządzeniem Rektora.

Wydział Osoba E-mail
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Wojciech Pilch wojtek.pilch@uj.edu.pl
Biologii mgr Małgorzata Biel malgorzata.biel@uj.edu.pl
Chemii mgr Monika Jurek monika.jurek@uj.edu.pl
Farmaceutyczny dr Grzegorz Żuchowski grzegorz.zuchowski@uj.edu.pl
Filologiczny mgr Anna Lembas a.lembas@uj.edu.pl
Filozoficzny Danuta Klepacz d.klepacz@uj.edu.pl
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej mgr Krzysztof Magda krzysztof.magda@uj.edu.pl
Geografii i Geologii mgr Anna Strzelec annaaga.strzelec@uj.edu.pl
Historyczny Tomasz Tekieli tomasz.tekieli@uj.edu.pl
Lekarski mgr Wiesław Pyrczak wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl
Matematyki i Informatyki mgr Iwona Wojtkiewicz iwona.wojtkiewicz@uj.edu.pl
Nauk o Zdrowiu mgr Bartłomiej Bąk bartlomiej.bak@uj.edu.pl
Polonistyki dr Tomasz Jelonek tomasz.jelonek@uj.edu.pl
Prawa i Administracji Bożena Smolarska b.smolarska@uj.edu.pl
Studiów Międzynarodowych i Politycznych mgr Anna Łukaszewicz-Derwich anna.lukaszewicz-derwich@uj.edu.pl
Zarządzania i Komunikacji Społecznej mgr Wiesław Bracha wieslaw.bracha@uj.edu.pl