Wydziałowi koordynatorzy i użytkownicy kluczowi USOS Wydziałowi koordynatorzy i użytkownicy kluczowi USOS

Koordynatorzy USOS

Z poniższymi osobami należy kontaktować się w przypadku problemów z danymi w USOS (np. braki, błędne wpisy), bądź konieczności założenia nowego konta USOS na danym Wydziale.

Uprawnienia i obowiązki koordynatorów wydziałowych określone zostały zarządzeniem Rektora.

Wydział Osoba E-mail
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Maciej Zyskowski maciej.zyskowski@uj.edu.pl
Biologii mgr Małgorzata Biel malgorzata.biel@uj.edu.pl
Chemii mgr Monika Jurek monika.jurek@uj.edu.pl
Farmaceutyczny dr Grzegorz Żuchowski grzegorz.zuchowski@uj.edu.pl
Filologiczny mgr Dorota Barczyk dorota.barczyk@uj.edu.pl
Filozoficzny Danuta Klepacz d.klepacz@uj.edu.pl
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej mgr Krzysztof Magda krzysztof.magda@uj.edu.pl
Geografii i Geologii mgr Anna Strzelec annaaga.strzelec@uj.edu.pl
Historyczny Tomasz Tekieli tomasz.tekieli@uj.edu.pl
Lekarski mgr Wiesław Pyrczak wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl
Matematyki i Informatyki mgr Iwona Wojtkiewicz iwona.wojtkiewicz@uj.edu.pl
Nauk o Zdrowiu mgr Bartłomiej Bąk bartlomiej.bak@uj.edu.pl
Polonistyki dr Tomasz Jelonek tomasz.jelonek@uj.edu.pl
Prawa i Administracji Bożena Smolarska b.smolarska@uj.edu.pl
Studiów Międzynarodowych i Politycznych mgr Anna Łukaszewicz-Derwich anna.lukaszewicz-derwich@uj.edu.pl
Zarządzania i Komunikacji Społecznej

mgr Wiesław Bracha
mgr Stanisław Krzysztofek

wieslaw.bracha@uj.edu.pl
stanislaw.krzysztofek@uj.edu.pl

 

Użytkownicy kluczowi USOS

Z poniższymi osobami należy kontaktować się w przypadku problemów dotyczących wyszczególnionych w tabeli obszarów tematycznych.

 
Obszar Imię i nazwisko E-mail
sprawozdawczość Halina Bojkowska halina.bojkowska@uj.edu.pl
płatności studenckie Jolanta Grębla jolanta.grebla@uj.edu.pl
tok studiów Aneta Glanas aneta.glanas@uj.edu.pl
międzynarodowa wymiana studencka Jakub Juzwa jakub.juzwa@uj.edu.pl
umowy międzynarodowe Izabela Zawiska izabela.zawiska@uj.edu.pl
pomoc materialna Dawid Cichocki dawid.cichocki@uj.edu.pl
ankiety studenckie Krzysztof Waniak krzysztof.waniak@uj.edu.pl
pensum Edyta Serwatka edyta.zajac@uj.edu.pl
wnioski studenckie Żaneta Chęć zaneta.chec@uj.edu.pl
cudzoziemcy Maria Stós maria.stos@uj.edu.pl
dyplomy Anna Szafrańska-Kopeć a.szafranska@uj.edu.pl
szkoły doktorskie Aneta Brhel aneta.brhel@uj.edu.pl

 

Opieka nad budynkami i salami

Uzupełnianiem i aktualizowaniem danych dotyczących nieruchomości UJ zajmują się pracownicy Działu Administrowania Nieruchomościami:

  • Monika Gąsiorek (monika.gasiorek@uj.edu.pl)
  • Anna Rolnicka-Olszowy (anna.rolnicka-olszowy@uj.edu.pl)