9 września 2009 19:14   Dominika Nowak

Informacja dla jednostek organizujących rejestracje w USOSweb

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UJ z 12 lipca 2007 roku, bardzo prosimy osoby organizujące rejestracje w USOSweb o: informowanie zespołu USOS z wyprzedzeniem o planowanym uruchomieniu rejestracji (przynajmniej 2 dni robocze wcześniej); przysłaniu do zespołu USOS ogłoszenia dla studentów dotyczącego rejestracji do zamieszczenia na stronie USOSweb (przynajmniej dzień przed jej rozpoczęciem). Czynności te są niezbędne dla sprawnego planowania i zarządzania systemem USOSweb. Zespół USOS może...
Czytaj więcej »


 usosweb  rejestracje


9 września 2009 15:02   Dominika Nowak

Zmiana sposobu dostępu do USOS

W związku ze zmianą oprogramowania na serwerze i wymogami bezpieczeństwa zmuszeni jesteśmy przejść na dostęp do USOS za pośrednictwem extranetu (podobnie, jak dzieje się to w przypadku SAP). Duża część Użytkowników już loguje się w ten sposób. Ci z Państwa, którzy do tej pory NIE logowali się do extranetu przed połączeniem z USOS, proszeni są o dokładne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi pod adresem http://www.usos.uj.edu.pl/dostep i zastosowanie się do widocznych tam wskazówek -...
Czytaj więcej »


 logowanie  extranet


28 lipca 2009 15:08   Dominika Nowak

Drukowanie części A dyplomów

Część z Państwa zgłaszała nam problem z wydrukiem części A dyplomu, polegający na tym, iż na wydruku obcinane są ostatnie litery z prawej strony (mimo, że są widoczne na podglądzie dokumentu). Informujemy, iż na chwilę obecną skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zmiana rozmiaru papieru na opcję Letter. Jednocześnie prosimy o uważne sprawdzanie wyżej wspomnianych wydruków.
Czytaj więcej »


 dyplomy


28 lipca 2009 13:13   Dominika Nowak

Eksport płatności do SAP

Ponieważ niektórzy nowo immatrykulowani studenci zgłaszali nam problemy z dokonaniem płatności wymaganych podczas wpisu na studia, uprzejmie prosimy o sprawdzenie w formularzu Płatności->Proponowanie należności, czy dla studentów przyjmowanych na obsługiwane przez Państwa programy studiów odpowiednie transakcje (indeks, legitymacja, czesne) zostały prawidłowo naliczone i wyeksportowane do systemu SAP.
Czytaj więcej »


 płatności  immatrykulacja  sap