11 stycznia 2010 10:18   Dominika Nowak

Komunikat Działu Finansowego

Na prośbę Działu Finansowego przesyłamy Państwu następujący komunikat: Zlecenia za usługi edukacyjne wystawiane do wpłat studentów z roku 2009, muszą mieć datę sprzedaży grudnia 2009.
Czytaj więcej »


 płatności  transakcje


9 listopada 2009 12:31   Dominika Nowak

Blokowanie rankingów do stypendiów naukowych

Komunikat Działu Nauczania: W związku ze zbliżającym się terminem przyznawania limitów na stypendia za wyniki w nauce przez Uczelnianą Komisję Stypendialną prosimy o wprowadzenie w USOS > Rankingi następujących zmian: Zaznaczenie w polu dokładność średniej, że średnia jest do 2 miejsc po przecinku i sprawdzenie, czy wyliczona średnia jest prawidłowa; Zaznaczenie pola czy wyświetlać na WWW jeśli nie jest jeszcze zaznaczone; Zablokowanie list rankingowych przez zaznaczenie okienka czy...
Czytaj więcej »


 stypendia  rankingi


6 listopada 2009 18:01   Dominika Nowak

Uaktualnienie danych pracowników dydaktycznych

Rozpoczął się nowy rok akademicki i wielu pracowników dydaktycznych zgłasza problemy z dostępem do USOSweb. Problemy te wynikają z braku w USOS poprawnych danych - uprawnienia w USOSweb wygasają, jeśli ktoś nie ma wpisanych informacji dotyczących aktualnego zatrudnienia. Chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem JM Rektora obowiązek aktualizacji danych pracowników spoczywa na jednostkach organizacyjnych, które ich zatrudniają, przynajmniej dopóki nie zostanie uruchomiony...
Czytaj więcej »


 usosweb  pracownicy  zatrudnienie


28 października 2009 07:35   Dominika Nowak

Rejestracja żetonowa na WF

Komunikat Studium WF UJ: Studium Wychowania Fizycznego UJ prowadzi w tym semestrze po raz pierwszy elektroniczną rejestrację na zajęcia WF dla studentów studiów stacjonarnych kierunków niemedycznych. I tura rejestracji trwa od 27.10.2009 do 07.11.2009. II tura rejestracji trwa od 16.11.2009 do 21.11.2009. Jest to rejestracja żetonowa. Studenci I roku studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich otrzymali już żetony, przyznane jednorazowo, w drodze wyjątku, przez zespół USOS. Studenci,...
Czytaj więcej »


 rejestracje