19 lipca 2011 12:55   Dominika Nowak

Odpisy dyplomów w językach obcych (innych niż angielski)

Można już drukować odpisy dyplomów w dodatkowych językach obcych. Przed wydrukiem bardzo proszę upewnić się na podglądzie, czy wszystkie informacje w języku obcym wyświetlane są poprawnie. Jeśli student zwrócił się o wydanie dyplomu w języku, dla którego brakuje w USOS tłumaczenia nazwy kierunku, należy skontaktować się z Działem Nauczania - w najbliższym czasie zostanie wydane również pismo okólne z bardziej szczegółowymi instrukcjami.
Czytaj więcej »


 dyplomy


20 maja 2011 08:26   Dominika Nowak

Edycja przedmiotów (informator, sylabus)

W nowej wersji USOS pojawiły się zmiany umożliwiające wprowadzenie pełnej charakterystyki przedmiotu na poziomie danego cyklu. Ponieważ chcemy zachowywać dane dla poprzednich cykli (nie nadpisywać ich), wprowadzamy nowe zasady w przypadku edycji sylabusa po stronie USOS: wszystkie informacje, które mogą być zmienne dla kolejnych edycji przedmiotu (opis, opis skrócony, literatura, atrybuty), a do tej pory edytowane były w formularzu Przedmioty->Przedmioty, wprowadzamy w formularzu...
Czytaj więcej »


 sylabus


10 lutego 2011 15:57   Dominika Nowak

Opłaty za legitymacje elektroniczne

W związku ze zaistniałymi wątpliwościami dotyczącymi definicji duplikatu ELS zwróciliśmy się do Działu Nauczania o wyjaśnienie dotyczące wysokości opłat naliczanych za wydanie kolejnej legitymacji studentowi. Ustalone kwoty to: w przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia mechanicznego karty: opłata zwiększona - 25,50 w przypadku zmiany imienia, nazwiska bądź adresu, drukowanego na karcie: opłata podstawowa - 17,00. Prosimy uwzględnić te informacje przy naliczaniu opłat studentom....
Czytaj więcej »
3 lutego 2011 14:02   Dominika Nowak

Certyfikaty do przedłużania ELS

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami chcielibyśmy poinformować, że posiadane przez Państwa certyfikaty kwalifikowane (karty do przedłużania elektronicznych legitymacji studenckich) nie są już potrzebne do prolongowania ważności legitymacji. W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkie osoby, które korzystają jeszcze ze swojego certyfikatu (znajduje się on w czytniku) o wyjęcie go z czytnika i schowanie w bezpiecznym miejscu (zamykana szuflada, szafa). Nowy sposób przedłużania...
Czytaj więcej »